„Zkušenost z Ukrajiny ukazuje, jaký význam mají dobře připravené a rychle dostupné zálohy. Uvědomujeme si to a nebereme to na lehkou váhu. Aktivní záloha učinila za dvě dekády své existence velký kvalitativní a kvantitativní posun,“ připomněl účastníkům generál Řehka.

Poděkoval zaměstnavatelům za podíl na obranyschopnosti státu. „Svým vstřícným postojem se nepřímo, ale významně, podílíte na obranyschopnosti země. Uvědomuji si, že vytvořit podmínky pro službu v aktivní záloze nemusí být snadné. Může vám to přinášet personální a provozní obtíže, které musíte řešit. Hledali jste však cestu, jak by to mohlo jít. Děkuji, za vaši podporu,“ ocenil generál.

Firmám ukládá zákon povinnost umožnit vojákům Aktivní zálohy účast na vojenském cvičení a při operačním nasazení. „Dle současné platné legislativy je zaměstnavatelům poskytnuta finanční podpora. Kromě ní patří mezi výhody i vyšší fyzická zdatnost vojáků, trestní bezúhonnost, spolehlivost a naplňování morálních hodnot,“ shrnula majorka Anežka Vrbicová.

Na programu byla mimo jiné i prohlídka některých výcvikových prostor, techniky a vybavení, včetně trenažérů.

„Počet vojáků zařazených do Aktivní zálohy Ozbrojených sil České republiky byl k prvnímu říjnu 4 275, žen bylo z tohoto počtu čtyři sta šedesát. Vojáci aktivní zálohy jsou zařazeni u pětapadesáti vojenských útvarů a zařízení,“ připomněla majorka Vrbicová.

Zdroj: Foto: Vladimír Bezděk, Koláž: Deník/Jakub Dostál