V současné době hledá firmu, která tři sta padesát let starou zeď uvede do původního stavu.

Zeď se po celé délce vyklání směrem k zámku. „Nejvýraznější výklon je patrný právě u barokní brány, kterou zatěžuje hlavně pískovcová plastika umístěná nahoře. Město proto vyhlásilo výběrové řízení na firmu, která zeď opraví. Předpokládáme, že práce začnou v květnu nebo červnu,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Čtrnáct centimetrů

Měření před nedávnou dobou ukázalo, že se zeď vyklání až o čtrnáct centimetrů. „Po obou jejích bocích navíc došlo k odtržení sloupů ode zdi. Před několika dny proto statik po odborném posouzení doporučil bezodkladné zajištění vstupní brány dvěma šikmými vzpěrami, které končí zabetonováním v dlažbě,“ vysvětlil vyškovský místostarosta Karel Jurka.

Mezi dřevěnými vzpěrami teď budou lidé procházet až do té doby, dokud se zeď nezačne opravovat. Pak vedení města vstup do zámecké zahrady po celou dobu oprav nechá uzavřít.

Podle radnice je příčin havarijního stavu památky několik. „Patří mezi ně hlavně nedostatečné základy a nevhodné podloží. Svoji roli sehrálo i narušení základů, které se v minulosti neuváženě probouraly kvůli položení elektrického vedení,“ podotkl místostarosta.

Vybranou firmu čeká při opravách spousta práce. „Musí vytvořit dostatečně širokou základnu. Díky ní bude stěna s bránou odolávat momentálnímu náklonu i případným dalším pohybům podloží. Každý pilíř zdi i brány pak firma svisle provrtá a vloží dovnitř ocelová lana spojená se základem,“ popsal postup Jurka.

Dodavatel stavby udělá také nové omítky, položí novou krytiny a zrenovuje pískovcovou plastiku portálu. „Deformace zdi narušuje i statiku přilehlého zahradního domku, takže bude nutné opravit i ten. Už loni jsme jej sice částečně opravovali, uvnitř jsou však tak mohutné trhliny, že budou potřeba opravy mnohem rozsáhlejší. Hlavně je nutné doplnit neúplný systém zajišťovacích ocelových lan, aby se zabránilo nebezpečnému boulení štítu,“ vysvětlil místostarosta.

Vidí to i kolemjdoucí

Popraskané zdi si všímají i lidé, kteří branou nebo kolem zámecké zdi často chodívají. „Všimla jsem si, že jsou tu podpěry, a také toho, že při pohledu ze zahrady jsou na zdi praskliny. Praskliny jsou také z druhé strany na bocích brány. Myslím si, že je dobře, že to radnice chce opravovat, protože zeď je hodně stará a je možné, že by se mohla zřítit,“ podotkla například Vyškovanka Květa Mazalová.

Město v současné době chystá podklady pro žádost o dotaci z ministerstva kultury, která by případně mohla pomoct s penězi nutnými k opravě památky. Letos totiž radnice počítala s opravami v menším rozsahu.

„Počítali jsme s opravami portálu i přilehlého domku, ovšem zdaleka ne s takovými, ukázaly se jako mnohem rozsáhlejší. Výměna oken hospodářské budovy, stejně jako oprava jeho stropu a vnitřních i vnějších omítek, bude momentálně muset počkat,“ dodal místostarosta Jur­ka.