Atmosféru dokreslil starosta města Michal Boudný, který prezidenta Masaryka přivítal krátkým proslovem, kde vzpomenul na návštěvy města prezidentova reálného předchůdce. Chlebem a solí přivítala delegaci také radní Slavkova Veronika Slámová v kroji. Akce se uskutečnila za podpory technického muzea Brno.

Zámek ve Valticích je oblíbeným cílem turistů.
Konec soudů o zámek v Bučovicích? Lichtenštejni nabízí státu společnou správu

Prezident Masaryk přednesl část dobového projevu z roku 1924: „Nemohu ve vašem městě nevzpomenouti bitvy tří císařů. Vždyť jsem dnes projížděl bojiště. Světová válka pohřbila tři císařství. Na jejich místě vznikly republiky a demokracie. Také naše republika. Republika a demokracie klade každému občanu velké úkoly. V demokracii je každý občan státem. Věřím, že svým úkolům dostojíte.“

JIŘÍ SLÁMA
STANISLAV MRÁZEK