Jde o model francouzské galéry „La Royale“, postavený podle dokumentace z roku 1690. Model bude stálou součástí prohlídkové trasy slavkovského zámku, který se tak stal druhou institucí na světě, kde se tento typ lodi vystavuje. Podobný model je vystavený jen v Námořním muzeu v Paříži. „ Loď byla původně postavená v době panování francouzského krále Ludvíka XIV. Staré plány jsem si překreslil do počítače a plánky modelu rozpracoval v měřítku 1:25,“ uvedl autor modelu Jindřich Černík. Skutečná galéra byla padesát metrů dlouhá, přes jedenáct metrů široká a její posádku tvořilo téměř tisíc lidí. Modelu stavitel věnoval kolem dvanácti set hodin práce, stavět začal v roce 2008 a skončil letos.