Stromy rostoucí nebezpečně blízko drátů vysokého napětí mohou způsobit výpadky proudu. Při poryvech větru mohou větve spadnout do vedení a přetrhnout dráty nebo způsobit zkrat. Zákonné povinnosti majitele pozemku zeleň v případě potřeby ořezat se ale téměř nikdo sám nechopil.

„Podle odhadu hlavního technika společnosti e.on pro Vyškovsko tuto povinnost lidé splnili pouze ve dvaceti procentech případů. Prakticky každý rok se opakuje stejná situace. Ořez stromů si provedou sami jen někteří majitelé zahrad. Těžko se dá uvést jedna konkrétní lokalita, případů je hodně,“ uvedla mluvčí elektrárenské společnosti Božena Herodesová.

Kdo nezareagoval včas, hrozí mu, že na jeho pozemek vtrhnou zaměstnanci elektrárenské firmy a strom ořežou sami. Užitkovou dřevní hmotu zaměstnanci společnosti ponechají na místě, vzniklý klest a odpad odvezou.

Majitel neupravené dřeviny může také dostat sankci od Státní energetické inspekce.

Výzvu společnost e.on uveřejnila například prostřednictvím nástěnek a Internetových stránek obcí. Jako poslední termín pro úpravy dřevin stanovili elektrikáři polovinu listopadu, zatím ale ještě pár dní zůstavá možnost případné nedostatky napravit. „Technici budou lokality obcházet během prosince a ledna, abychom v případě potřeby mohli dřeviny upravit v době vegetačního klidu,“ řekla Herodesová.

Elektrárenská společnost je na každoroční zimní údržbu připravená. „Ořez stromů provádíme buď vlastními silami anebo se domluvíme s dodavatelskou firmou. Technici jsou speciálně vyškoleni, aby prořez stromů provedli bezpečně a co nejšetrněji,“ ujistila Herodesová.

Na to, že technici elektrikárenské společnosti sami splní zákonnou povinnost majitelů pozemku, nespoléhají jenom jednotliví lidé. Počítá s tím také například radnice ve Vyškově. „Zažitá praxe je, že větve, které jsou příliš blízko elektrického vedení, ořežou zaměstnanci firmy e.on. Naše technické služby na to nejsou dobře vybaveni technicky, kapacitně ani znalostmi. Navíc někdy je potřeba v drátech vypnout elektrický proud,“ uvedla mluvčí městského úřadu Dana Bednářová.

Vyškovské technické služby poté jenom odklidí ořezané větve, které na místě nechají zaměstnanci elektrárenské společnosti.

Úprava stromů kolem elektrického vedení se řídí energetickým zákonem a příslušnými normami. Poblíž elektrického vedení je zakázáno nechat růst stromy výše než tři metry nad zemí. Ochranné pásmo představuje podle velikosti napětí sedm nebo dvanáct metrů na obě strany od vodiče.

Při úpravách dřevin nesmí být ohrožena bezpečnost lidí a technický stav vedení. V případě rizika je nutné získat souhlas společnosti e.on, jejíž určená osoba poté bude na práce dohlížet.

Samotná úprava zeleně je také právně zakotvena. „Pokud někdo musí kvůli ořezu elektrického vedení skácet větší strom, potřebuje běžné povolení od městského úřadu,“ uvedla Bednářová. Povolení ke kácení je potřeba, pokud má strom ve výšce metr třicet obvod kmene větší než osmdesát centimetrů.