Zahrnuli do ní i vyškovský pivovar, s obnovou zámeckého areálu se dívají na léta dopředu.

NOVÝ ZÁMEK VE VYŠKOVĚ

* Čtyřpodlažní objekt s valbovou střechou.
* Je spojený v severozápadní části úzkým krčkem se starou zámeckou budovou.
* Na jihovýchodní konec navazuje věžová brána.
* Jednotlivé patra jsou přístupna trojramenným schodištěm.
* Zámek je vystavěný se smíšeného zdiva s převahou pálených cihel, střecha je kryta bobrovkou.

„Nový zámek řešíme ve vztahu k zámku starému, k zámecké zahradě i celé lokalitě. Stavba má vazby na bývalý pivovar, město a krajinu. Původně se přitom zahrada otevírala do volné krajiny. Za zmínku stojí sepjetí s architektem proslulé květnané zahrady v Kroměříži, která je dnes na seznamu památek UNESCO, protože je jakýmsi větším dvojčetem asi pětinové vyškovské sestry," přiblížil podmínky v lokalitě architekt Robert Václavík.

I když obě zahrady vznikaly souběžně, jejich osud byl odlišný. Ta vyškovská je nyní pouze stínem původní slávy, což se má také změnit. „Ohledně areálu raně barokního zámku ale platí, že se dneška nedožily některé podstatné části. Chybí například dvě zámecká křídla včetně spojovacího. V původním areálu měly také čestné místo hřebčírny. Právě původní uspořádání jsme brali v potaz,“ ujistil Václavík.

Vyzdvihl ale také komplikovanější majetkové vztahy. Většina plochy sice patří městu, navazující Starý zámek ale už vlastní kraj, který tady provozuje známé Muzeum Vyškovska. Členové vyškovského Orla cvičí ve sportovišti v bezprostřední blízkosti. Za zmínku stojí ještě zlatníci, kteří se usadili v prostoru bývalé zámecké zahrady.

Jako člen brněnského ateliér TRANSAT se na řešení podílel také další architekt Petr Všetečka. Ten zmínil především roli pivovaru, který byl v minulosti důležitou součástí zámeckého areálu. Později se změnil ve státní podnik s velkou produkcí.

„Po čase se navíc rozrůstal mimo jiné i do někdejších zahrad a v sousedství samotného zámku tak vznikl obrovský objekt. Pro návrat původní produkce vyškovského pivovaru ale dnes už není síla. I když je v podstatě státní, jeho provoz na roky zastavil letitý soudní spor,“ připomněl odborník.

I když se zachování pivovaru nebrání, upřednostnil by zavedení pouze menší verze s omezenou kapacitou. „Znamenalo by to produkci v soukromých rukou. Na úkor pivovaru by pak získal některé pozemky znovu zámek i jeho zahrada pro nové využití,“ zdůraznil Všetečka.

Současnou situaci s pivovarem komentoval také vyškovský místostarosta Josef Kachlík. „Usilujeme o jeho odkup, který je pro nás klíčový. Částky, o kterých se zatím mluvilo, byly mimo naše možnosti. Rozhodně to ale nevzdáváme, pokud objekt město nezíská, tak riskuje, že v této strategické lokalitě může vyrůst cokoliv," varoval Kachlík.

Univerzální sál

Kromě obnovy vyškovského piva v nové formě by město získalo prostor pro pořádání akcí a kulturní vyžití. Zároveň ale architekti hledali ve spolupráci s představiteli radnice nějaké nosné téma celé obnovy a tím je zmíněné vojenství. Klíčovým bodem by tak byla expozice soudobé války.

„Nový zámek také nabídne univerzální reprezentativní sál s jedním barokním schodištěm. Doplníme ho dostavbou, která umožní vznik vstupní haly. Zatím tady bohužel chybí. Spodní patra pak poslouží pro expozice, naše vize diskutujeme také s brněnskými památkáři. Až na výjimky s nimi jsme v drtivé většině případů ve shodě,“ ujistil Všetečka.

Klíčová je pro tvůrce snaha o zachování původního uspořádání areálu, kde chybí řada důležitých staveb. Přístavbami se to proto snaží respektovat. S ohledem na požár, který poničil původní sál, by návštěvníci našli nový pohodlný nábytek.

„Příští rok nás čeká zajímavé výročí, připomeneme si 350 let od dokončení barokní části zámecké zahrady. Myslím, že by to byl příhodný čas začít. Etapizace se může měnit v závislosti na aktuálních možnostech, první etapa se každopádně týká ploch v majetku města. Jedná se o Nový zámek a část zahrady,“ dodal architekt Robert Václavík.