Žáků základních škol na Vyškovsku neustále ubývá. Potvrzují to údaje Českého statistického úřadu.

Zatímco v roce 2000 jich bylo téměř devět a půl tisíce, o pět let později už o šestnáct set méně. Na školy to klade zvýšené nároky. Musí umět rodiče přesvědčit, že právě ony nabídnou jejich potomkovi nejlepší základní vzdělání.

„Přímo Vyškova se tato situace moc nedotýká. Dochází tam jen ke kolísání počtu žáků v jednotlivých letech. To existenci škol neohrožuje. Problém to ale je pro vesnické školy. Například Bohdalice, Nemojany nebo Račice,“ domnívá se ředitel základní školy na Vyhlídce Miloslav Brtníček.

Školy podle něj dnes o žáky vedou tvrdý konkurenční boj. „V našem případě pořádáme den otevřených dveří, děláme osobní návštěvy a chodíme do mateřských škol na besedy s rodiči,“ uvedl ředitel.

Představitel vedení další vyškovské školy se ale domnívá, že o soutěž v pravém slova smyslu nejde. „Nemyslím, že je to přímo konkurenční boj. Spíš se školy snaží veřejně prezentovat, co u nich děti najdou a jaké je jejich zaměření,“ myslí si ředitel vyškovské základní školy Tyršova Zdeněk Pitela.

I vedení tohoto vzdělávacího zařízení pořádá některé akce, které mají upoutat rodiče. „Děti se k nám mohly přijít podívat, když jsme měli den otevřených dveří. Pořádáme také přípravku. Učitelky děti formou hry připraví na vyučování v matematice a přírodovědných oborech,“ naznačil ředitel. Škola také zavede od příštího školního roku dramatickou výchovu.

Získat žáky se snaží i vesnické školy. „Děláme mnoho proto, abychom rodiče přesvědčili, že úroveň výuky je u nás dobrá. Zřejmě se nám to podařilo. Zatímco dříve jsme potřebovali výjimku od úřadu, bez které bychom nemohli s menším počtu žáků vyučovat, teď už o ní nežádáme,“ prohlásila ředitelka základní školy v Moravských Prusech Svatava Šebestová.

Podle ní má škola řadu kroužků, účastní se soutěží nebo třeba pořádá různé akce. „Ubývá tak rodičů, kteří mají pocit, že kvalitní výuku získají jen ve Vyškově. Všechny se nám ale přesvědčit nedaří. Pomáhá nám zato, že mladí lidé v okolí mají víc dětí,“ řekla ředitelka.

Dřív měli víc dětí v prvních třídách v Bohdalicích. Především kvůli příznivějšímu demografickému vývoji a dobrému spojení. „V současné době máme devět prvňáčků. Musíme třídy na prvním stupni spojovat. Předpokládám, že se bude situace zlepšovat,“ doufá ředitelka bohdalické školy Karin Šulcová.

Řadou akcí se škola prezentuje a údajně získává stále větší zájem rodičů. „Pomáhá nám obec, především starosta Hrežo a místostarostka Martinková. Můžeme si tak dovolit školní autobus, který bude děti svážet z okolních vesnic. Nebude se tedy opakovat situace, kdy kvůli nevhodným spojům musely jezdit do Vyškova,“ dodala ředitelka.

Někde naopak žáků přibývá. Příkladem jsou Habrovany. „Za chvíli se do školy ani nevejdeme. Daří se nám získávat děti i z jiných oblastí než jen přímo z naší obce. Dojíždí také z Brna nebo okolí Rousínova. Důvody, proč si nás rodiče vybírají, je asi víc. Snažíme se o toleranci, individuální přístup a vstřícnost,“ informovala ředitelka habrovanské základní školy Vlasta Koudelková.