Také školáci v převlecích za pohádkové bytosti či zvířátka ze zooparku vítali při zápisech ve Vyškově své budoucí spolužáky. Jejich rodiče ale hlavně zajímalo, co školy jejich ratolestem můžou nabídnout.

Třeba komfortní technické vybavení. „Třídy na prvním stupni jsou vybavené čističi a zvlhčovači vzduchu. Zařízení se nám velmi osvědčilo,“ uvedla zástupkyně ředitele Základní školy Letní Pole Dagmar Hanousková. Ta očekává, že škola otevře dvě třídy po devatenácti žácích, kteří využijí rozšířenou výuku tělesné výchovy, matematiky a přírodovědných předmětů.

Základní škola Purkyňova s rozšířenou výukou tělesné výchovy chce získat ještě víc dětí. Nejlépe dvě třídy po třiadvaceti žácích. „Naše škola nabízí program Žijeme spolu, pomáháme si. Znamená to, že starší děti se učí žít s mladšími a pomáhat jim. Proto i u zápisu dětem žáci osmých a devátých ročníků pomáhali a provázeli předškoláky po škole,“ informoval ředitel základní školy Purkyňova Luděk Höfer.

Ve škole také kladou důraz na zdravý životní styl. „Soustředíme se na to, aby děti dodržovaly pitný režim, vyváženě se stravovaly, měly správné držení těla,“ doplnil Höfer.

Na vlastní vzdělávací program láká Základní škola Na Vyhlídce. „Děti se u nás ocitnou v klidném, rodinném prostředí. Mají tu hřiště a zahradu. Žáci mohou využít také zájmové kroužky, například sportovní nebo počítačový. Od třetí třídy zjišťujeme případnou poruchu učení,“ řekl ředitel školy Miloslav Brtníček.

Některé školy u zápisu dětí do prvních tříd vsadily na rozšířenou výuku jazyků. „Také jsme zavedli zatím jen jako zájmový kroužek dramatickou výchovu. Do budoucna ji chceme zařadit do učebního plánu,“ popsal přednosti Základní školy Tyršova zástupce ředitele Jan Zahradníček.

Základní škola Nádražní zase nabízí od první třídy rozšířenou výuku hudební výchovy. Od šesté třídy rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. „Náš zápis budoucích prvňáčků jsme nazvali Putování po škole. Děti s rodiči si školu prohlédli, zasportovali si, nakreslili obrázek. Přítomná byla i logopedická pracovnice. Všechny děti zároveň skládaly talentové zkoušky, i když nemají rodiče zájem, aby se dítě hudebně vzdělávalo. Rodiče s ratolestmi prováděli žáci vyšších ročníků po jednotlivých stanovištích. Tam děti sbíraly korálky s písmenky. Z korálků s písmenky pak budoucí žáčci sestavili slovo prvňáček,“ uzavřela zástupkyně ředitele Iva Vassová.

Miluše Planičková