„Dosud hvězdárna spadala pod město, konkrétně pod odbor školství, kultury a sportu. Byl jsem pověřený Klubem přátel hvězdárny ve Vyškově, což představuje asi pětadvacet lidí, kteří mají obavy o osud hvězdárny, protože nám do této chvíle není stále jasné, proč po dvou letech bezproblémového fungování má být hvězdárna jako organizační složka města zrušená,“ prohlásil astronom a ředitel hvězdárny Petr Hájek.

Zároveň doplnil, že systém a styl práce obou zařízení je jiný. „Rovněž odborné zaměření hvězdárny a zooparku je diametrálně odlišné. Nevíme, co změna přinese. Bylo řečeno, že koncepce a naše práce ve hvězdárně bude zachovaná, ale ze znalosti věci vím, že pokud je zoopark příspěvková organizace, tedy právní subjekt, tak může se svým majetkem nakládat podle svého uvážení,“ podotkl Hájek.

Zastupitelé nicméně změnu odhlasovali. „Pokud se podíváme v České republice na hvězdárny, tak jsou začleněné jako městské, krajské nebo případně pod kulturními středisky, ale hvězdárna spadající pod zoologickou zahradu bude skutečně raritou,“ uvedl astronom.

Se znepokojením přijal změnu také ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Michal Lenc. „Zkušenost bohužel ukazuje, že podřízení menších kulturních zařízení organizacím s jinou náplní činnosti vždy neodvratně vedlo k útlumu nebo i k likvidaci onoho zařízení,“ obával se Lenc.

Masarykova univerzita za užívání hvězdárny k výzkumu platí nájem. Podle Hájka se jedná o tříletý grant na to, že ve hvězdárně probíhá výuka studentů. „Obávám se, že organizační změny neposlouží ani k rozvoji hvězdárny, ani k zachování oboustranně výhodné spolupráce s Masarykovou univerzitou, zakotvené nedávno uzavřenými smlouvami o spolupráci a pronájmu prostor pro výuku astrofyziky,“ uvedl Lenc.

Právě výuka má probíhat nejen v nočních, ale i v dopoledních hodinách. „Změna režimu práce by tak byla v konfliktu se záměry, s nimiž jsme smlouvy uzavírali,“ dodal profesor Lenc.

Vedení města nicméně nehodlá bádání omezovat. „Změna má logickou návaznost. V první řadě jde o stejný areál, v té druhé chceme hvězdárnu více zpopularizovat, více nabídnout široké veřejnosti. Přijde mi efektivní, když dáváme do hvězdárny ročně milion korun, aby sloužila víc lidem, třeba i přes den,“ uvedl vyškovský starosta Jiří Piňos s tím, že vedení zooparku už má představu o tom, že by lidé, kteří zaplatí vstupné do zoologické zahrady, mohli zavítat i do hvězdárny.

Zoopark totiž denně nabízí vzdělávací programy pro školy, ty chce se zaměstnanci hvězdárny rozšířit o témata týkající se astronomie. Výchovný charakter má navíc podpořit téměř hotové centrum environmentální výchovy. „Samozřejmě večerní režim by zůstal zachovaný, nicméně zájemci mohou přes den pozorovat denní oblohu, pozorovat Slunce. Přijde mi to jako vstřícný krok pro Vyškovany,“ podotkl starosta a připomněl, že vědecká funkce a pokračování v bádání jsou v podmínkách převodu.

Omezení vědeckého zkoumání oblohy odmítl také ředitel zooparku a zastupitel Josef Kachlík. „Jednou z podmínek převedení správy hvězdárny je i to, aby její vědecká činnost zůstala zachovaná beze změn,“ ujistil na zasedání zastupitelů Kachlík.