Pokud by chtěl obyvatel Bučovic vznést na jednání zastupitelstva návrh nebo připomínku, podle jednacího řádu by tak musel učinit pouze prostřednictvím zastupitele. Tento postup napadlo občanské sdružení TOP Bučovice, protože podle něj je v rozporu se zákonem o obcích. Ministerstvo vnitra stížnosti vyhovělo.

„Přezkoumali jsme jednací řád zastupitelstva Bučovic a zjistili jsme, že některá ustanovení jsou opravdu nezákonná,“ potvrdil mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Občanské sdružení stížnost poslalo na přelomu září a října. „Podnět na ministerstvo jsme podali, protože jsme se domnívali, že jednací řád bučovického zastupitelstva je v rozporu se zákonem o obcích,“ vysvětlila členka sdružení Zuzana Krajčová.

TOP Bučovice se dlouhodobě snaží prosadit obchvat obce namísto přeložky silnice I/50, kterou ale již na svém zářijovém zasedání schválilo zastupitelstvo.

Ministerstvo vnitra na nezákonný jednací řád již bučovickou radnici upozornilo. „Poskytli jsme obci metodickou pomoc, při níž město Bučovice slíbilo zjednat nápravu nezákonného stavu. Mělo by tak učinit na nejbližším zasedání zastupitelstva, které proběhne pravděpodobně v prosinci,“ uvedl Řepka.

Bučovická radnice problém v jednacím řádu uznala. „Ponechali jsme předchozí jednací řád i po zvolení nového zastupitelstva. Mezitím proběhla novela zákona o obcích a my jsme podle ní jednací řád neupravili. Jedná se jenom o několik slov. Sdružení se mohlo obrátit přímo na nás a ne rovnou psát na ministerstvo,“ ohradil se místostarosta města František Šujan.

Ten vyvrací podezření, že se na svých schůzích zastupitelstvo chovalo protizákonně. „Ačkoliv jednací řád neumožňoval účast obyvatel na jednání, podle zákona na ni právo měli. Ve skutečnosti se hostů na zastupitelstvu ptáme, zda mají zájem vystoupit. K diskusi jsme vyzývali i představitele sdružení TOP Bučovice, ale nepřihlásili se,“ řekl Šujan.

Na prosincovém zastupitelstvu chce občanské sdružení TOP Bučovice také znovu zkusit projednat podnět na vypracování územní studie, která by posoudila možnosti obchvatu Bučovic. Sdružení již na městský úřad podalo novou žádost.

Ministerstvo zjistilo ještě jeden nedostatek. „Druhým problematickým bodem je ustanovení, že předsedající může ze zasedání vykázat rušitele jednání. Zastupitelstvo pojem vymezilo velmi široce,“ uvedl Řepka.

Na to, zda zastupitelstvo opravdu jednací řád změní, chce ministerstvo dohlížet. „Odbor dozoru a kontroly bude i nadále sledovat vývoj situace v Bučovicích,“ prohlásil Řepka.