„Jsme jedna z mála obcí, kde hřbitov patří církvi. Proto obec přispěla částkou půl milionu korun na poslední fázi opravy zdi,“ informoval Skokan.

Navíc obec plánuje investovat také do márnice. „V nedávné době přibyly v márnici nové toalety a místnost pro hrobníky, aby se měli kde umýt a trochu si odpočinout. Márnici také plánujeme připojit na elektrickou a vodovodní síť. Zvenčí jsme provedli opravy a snažili se ji alespoň pro hrobníky trochu upravit,“ doplnil starosta Letonic.

JAKUB JUREK