„Na jaře jsme zásadně zrekonstruovali dětské hřiště v lokalitě Radslavičky nákladem pěti set třiašedesáti tisíc korun. Akci dotovalo ministerstvo financí částkou půl milionu,“ informoval starosta Radslavic Josef Školař.

Hřiště má novou živicovou hrací plochu o rozměrech dvanáct krát dvaadvacet metrů pro míčové hry. Pro zábavu malých dětí nechybí nové herní prvky. Plochu od silnice odděluje nové oplocení. Pokud bude v zimě příznivé počasí, plánuje vedení obce vytvořit na hřišti ledovou plochu k bruslení.

V listopadu se v Radslavicích uskutečnila kolaudace zastřešení vstupu fotbalového hřiště. „Práce přišly na víc než čtyři sta padesát tisíc a dotoval je kraj sto šedesáti tisíci,“ sdělil Školař.

Zastřešením prostoru mezi kabinami a hospodářskou budovou vznikla krytá a vydlážděná plocha o rozměru sto pětasedmdesát metrů čtverečních, která bude sloužit jak fotbalistům, tak hasičům při jejich soutěžích, a také při jiných společenských a sportovních akcích konaných na fotbalovém hřišti. Dešťová voda je podle Školaře ze zastřešených prostor svedená do nádrže a bude sloužit k zavlažování hrací plochy.

Od srpna do konce října stavební firma, která vyhrála výběrové řízení, stavěla opěrnou zeď v Radslavičkách. Z celkové částky milion a sedm set devětadvacet tisíc zaplatila obec ze svého rozpočtu deset procent. Zbytek hradila Evropská unie a stát.

Původní betonová opěrná zeď z roku 1950 byla již značně poškozená. Proto vznikla nová zeď v délce třiapadesáti metrů. V průběhu opravy bylo podle Školaře nutné změnit projekt. Ten původní totiž předpokládal, že ve svahu je souvislá skála, která by ulehčila založení zdi. To se ale nepotvrdilo, a tak museli projektant se statikem navrhnout nové řešení. Mezi oběma zdmi nakonec vytvořili pracovníci firmy plochu z lomového kamene uloženého v betonu. Výstavbou opěrné zdi se zamezilo sesouvání svahu.