Aurora, Atlas, Callisto, Milagro, Trophy, Capitan, Caramba, Charisma. Názvy trochu připomínají lákavá pojmenování koktejlů. Byl by to však poněkud smrtící koktejl – vysoce toxický, žíravý, dráždivý a karcinogenní. Tyto chemikálie, pesticidy a kapalná hnojiva chtějí zemědělci z akciové společnosti Rostěnice skladovat v Otnicích. Zařízení může pojmout velké množství látek. Projekt předpokládá až deset tun. Společnost však tvrdí, že půjde jenom o přechodný sklad s menším množstvím.

„Nikdy se v něm nenastřádá tolik tun. Přípravky v něm budou jenom ze dne na den. V tuto chvíli probíhá schvalovací jednání, ekologický audit a další záležitosti. Chceme mít všechno v pořádku, aby sklad splnil všechny normy,“ řekl předseda představenstva akciové společnosti Rostěnice Vítězslav Navrátil.

Podle ředitele Zemědělské agentury ve Vyškově Karla Venery takový podobný sklad zatím na Vyškovsku žádní zemědělci nemají. „Přípravky si většinou vozí z agrochemického podniku ve Slavkově u Brna. Když něco zbude, zase je vrátí zpět. Vyplácí se jim vozit látky operativně. Proč by si dělali problémy s budováním skladu, u něhož by museli dodržet nesmírně přísné normy?,“ vysvětlil, proč bude otnický sklad ojedinělý, Venera.

Skladiště má vzniknout v původním areálu někdejšího otnického zemědělského střediska. Ten nyní využívá akciová společnost Rostěnice. Chemické postřiky potřebuje pro rostlinnou výrobu. Společnosti bude stačit pouze drobně upravit bývalou elektromontážní dílnu. Musí však projít mimořádně přísným schvalovacím řízením.

Podle dokumentu posuzujícího vlivy stavby na životní prostředí budou chemikálie uložené odděleně podle druhu nebezpečnosti. „Jde převážně o pesticidy, z nichž asi deset procent jsou hořlavé kapaliny, které budou uloženy v samostatné místnosti. Dále zde budou skladována chemicky ošetřená osiva a prázdné obaly od chemikálií,“ uvedl v posudku odborník ze zemědělsko projekční kanceláře Pavel Marťan.

Dodal, že látky se budou skladovat v pouze nezbytném množství od jara do podzimu. Skladování přípravků musí být oddělené v závislosti na účinnosti, hořlavosti a stupni jedovatosti. Prostředky citlivé na nízké teploty musejí být umístěné v temperované části skladu. Prostředky označené jako jedy musejí být zabezpečené proti nepovolaným osobám. Hořlavé kapaliny budou v samostatném požárním úseku. Díky tomu by se nebezpečí mělo velmi omezit.

„Následky eventuelních havárií by měly pouze lokální charakter omezený na areál střediska. Riziko ohrožení obyvatelstva je poměrně nízké. Stavba je riziková z hlediska možnosti znečištění vod,“ uvedl Marťan. V okolí budovy však není vodní plocha a proti případnému znečistění spodních vod by měly pomoci povinné havarijní jímky.

V současné době mají úřady ještě zhruba čtrnáct dní na to, aby se k plánované stavbě vyjádřili. Je mezi nimi například odbor životního prostředí slavkovského městského úřadu, krajská hygienická stanice nebo otnický obecní úřad. Přestože tak rozsáhlý sklad chemikálií může vzbuzovat obavy, vedení Otnic námitky nemá. „Je v průmyslové zóně v dostatečné vzdálenosti od obydlí. Pokud bude splňovat všechny náležitosti, tak by velké ohrožení být nemělo,“ řekl starosta Otnic Pavel Prokop.