Obavy starostů některých obcí Ivanovicka se potvrdily. Podezřelá červená hlína v zemníku u Orlovic skutečně obsahuje mnohem víc kovu vanadu a síranů, než je povolené.

„Udělali jsme rozbor vzorku z pískovny v Orlovicích a zjistili, že výrobek Prestab nevyhovuje limitům,“ potvrdila Jana Antonínová z České inspekce životního prostředí.

Hlína je kontaminovaná, protože ji rekultivuje firma Zepiko pomocí přípravku Prestab. Lidé ze sousedních vesnic se bojí, že by mohla znečistit podzemní zásoby vody. Většina místních má totiž vlastní studně. „Většina obyvatel má studni, kterou pravidelně používá. Kdyby došlo k jejímu znečištění, tak Moravské Málkovice, Rybníček i Medlovice jsou bez vody. Odborník nám navíc potvrdil, že je nutné sledovat, v jakých sloučeninách se vanad nachází. Určitý druh totiž může vodu kontaminovat,“ uvedl starosta Moravských Málkovic Jan Bouda.

Podobný problém mají také v Medlovicích a Rybníčku a v Ivanovicích na Hané.

Starosta Moravských Málkovic už neví, jak postupovat dál. „Zatím vše nechávám na České inspekci životního prostředí, zkoumá to třeba i Česká obchodní inspekce. Sám už totiž nevím, co dělat. Kromě vanadu jsou tam dokonce překročené i sírany,“ povzdechl si Bouda, který jedná s úřady i ve jménu kolegů z okolních obcí.

Firma Zepiko už navážku Prestabu do zemníku zastavila. Generální ředitel společnosti Zdeněk Ohniště nicméně tvrdí, že vše je v pořádku. „Ekotoxicita vyšla dobře. Nyní zjišťujeme, jestli se trojmocný vanad může dostat do vody. Chemička Precheza, od které máme výrobek Prestab, nám poslala ekotoxicitu všech pětasedmdesáti prvků, ale ta je z roku 2009. Proto jsem si vyžádal výsledky z letošního roku, na kterých teď pracuje státní zkušebna,“ informoval Ohniště.

Ten čeká na veškeré výsledky, a potom prý rozhodne, co dál. „Když budou všechny protokoly v pořádku, budeme v práci pokračovat. V opačném případě ji zastavíme,“ uzavřel Ohniště.

Každopádně podle údajů České obchodní inspekce obsahuje Prestab místo deklarovaných 180 miligramů vanadu v kilogramu sušiny při prvním odběru 597 miligramů a při opakovaném rozboru už 849 miligramů.

Nesouhlasila ani hodnota síranů. „Ve výluhu z Prestabu dosahovala 2550 miligramů na litr, přičemž limit stanovený pro sírany je 250 miligramů na litr. Z pohledu zákona o vodách by Prestab neměl být dále navážený do vytěženého zemníku, neboť síran nesplňuje limitní hodnotu, kterou stanovují hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu,“ doporučila Antonínová. Inspekce udělá ještě nějaké odběry, a potom stanoví další postup.