Předchozí díly seriálu Osobnosti Vyškovska naleznete ZDE

Jak ve vás vlastně po revoluci uzrál nápad založit agenturu? A proč zrovna vzdělávání dospělých?
Hlavním impulsem bylo, že jsme za vzděláním tehdy na počátku devadesátých let museli dojíždět do Prahy. Což tehdejšími auty, když jsme ve čtyři ráno vyjeli, abychom byli na místě včas a mohli se účastnit nějakého zajímavého semináře, nebylo dvakrát ideální. Proto přišel nápad nabídnout vzdělání lidem i na Moravě. V Brně bylo agentur málo, a když už, tak šlo o firmy žádající na naše poměry vysoké kurzovné. Myslím si, že vzdělání by mělo být přístupné všem, kteří o něj zájem projeví.

Dvacet let je dlouhá doba…
Je to všechno díky našim klientům, kteří se k nám vrací. Některé z nich znám už několik „pětiletek“, jiní jsou nově příchozí. Hlavně jim patří velký dík.
Školí i na bezpečnější hřiště

Čím to, že jste stále pro klienty zajímaví?
Chceme, aby v naší nabídce každý našel něco svého. Od paní, která pracuje v archivu, přes personální nebo právní oddělení. Prostě chceme nabízet vzdělání široké škále lidí. Máme externí lektory na určitá témata. V dnešní době je tolik vzdělávacích agentur, že je obtížné se odlišit. Školíme i třeba delegování pravomocí nebo bezpečnost tělocvičen, sportovišť a dětských hřišť, která jsou v každém městě.

I na takové věci se školí?
Jedná se o místa, kde dochází k velkému počtu úrazů. Takže školíme, aby každá obec hřiště zabezpečila natolik, aby se zbytečným úrazům předcházelo.
Díky vašim aktivitám jste se stala Ženou regionu 2010 za Jihomoravský kraj…
Přihlásila mě moje dcera, která přihlášku viděla v novinách. Překvapilo mě, že v Jihomoravském kraji je tolik šikovných a zajímavých žen a přihlášené nebyly, což je škoda. V minulosti jsem se zúčastnila i soutěže Podnikatel roku, byla jsem ve finále Manažera roku. Jsem prostě takový soutěživý člověk.

Pod vaším vedením se prý učí i studenti?
Studenti u nás absolvují ekonomickou praxi. Jde o studenty ze Střední školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově, kde jsem před lety učila. V letošním roce jsme požádali o dotaci z Jihomoravského kraje, rádi bychom pro studenty zřídili kancelář jedenadvacátého století, aby měli praktikanti vlastní kancelář uvnitř naší agentury vybavenou na úrovni budoucích dní, kdy nastoupí do zaměstnání. V ní by si zpracovávali úkoly pod vedením metodika z řad našich zaměstnanců a na závěr praxe by celotýdenní výsledky předvedli v powerpointové ukázce. Což by bylo nejen pro ně jistě přínosné a zajímavé.
Času je čím dál tím méně

Je o vzdělávání ve Vyškově zájem? Myslím tím, jak velkou část vašich klientů tvoří právě místní?
Ve Vyškově školíme jen okrajově, převážnou část naší klientely tvoří lidé z celého Jihomoravského kraje. Školíme převážně v Brně, ale i na Ostravsku, Olomoucku nebo v Praze.

Co ráda děláte ve volném čase? Máte vůbec čas na svoje koníčky?
Velmi málo. O Vánocích si vezmu nějakou knížku a pak si na ni udělám čas až v létě. Když je pěkné počasí, tak ráda sednu na kolo nebo vyznáváme s rodinou v poslední době turistiku. Nedávno jsme prošli třeba Znojemsko. V posledních letech na sobě pozoruji, že čím dál víc raději poznávám přírodní krásy České republiky. Také jsme byli na Shakespearovských slavnostech, navštívili jsme i divadelní představení s Bolkem Polívkou na jeho farmě v Olšanech nebo v Brně na Špilberku.

Jste úspěšnou ženou. Je něco, čeho byste ráda ještě dosáhla, máte nějakou metu?
V dnešní době bych byla ráda, kdyby agentura zůstala na stejné úrovni, jako v minulém roce. To bych byla rozhodně spokojená. Aby zůstal náš pracovní kolektiv ve stejném složení, a hlavně si přeji dosavadní přízeň našich klientů a samozřejmě zdraví. Žádné jiné mety v současné ekonomicky složité době nemám.

Vážení čtenáři, seriál Osobnosti Vyškovska najdete také v tištěné podobě každé úterý ve Vyškovském deníku Rovnost.