Přestože pár let po obnově náměstí v roce devatenáct set pětadevadesát bylo všechno v pořádku, krátce po uplynutí záruky začaly odpadávat povrchové vrstvy zídky. „Nemohli jsme tedy uplatnit reklamaci. Teď už je stavba ve znepokojivém stavu a je potřeba situaci řešit. Bohužel za městské peníze,“ uvedl vedoucí odboru investic a rozvoje slavkovské radnice Jiří Černý.

Proto na posledním zasedání zastupitelstva předložil svůj návrh jeho členům. Ti ho vzali na vědomí takřka jednomyslně.

„Návrh je potřeba zapracovat do rozpočtu na příští rok, abychom mohli nechat zpracovat projekt a případně začít s opravou. Půjde o akci, která vyjde na několik stovek tisíc. Bude záležet na charakteru rekonstrukce. Zatím ovšem nevíme, jak ji udělat,“ doplnil Černý.