Starosta Bučovic Jiří Horák označuje dopravní situaci ve městě za katastrofální. „Intenzivně proto pracujeme na přípravě územního plánu, který by měl být schválený někdy v zimě a který už obsahuje trasu obchvatu,“ uvedl starosta.

Podle něj vedení Bučovic podniká všechny nezbytné kroky k vybudování obchvatu. „V případě hladkého schválení územního plánu a zjišťovacího řízení na odboru životního prostředí Jihomoravského kraje může Ředitelství silnic a dálnic začít s projektovou přípravou a výkupy pozemků,“ nastínil.

Podle něj nejvíc času zabraly studie variantních řešení jednotlivých tras a posuzování záměru ministerstvem dopravy.

Například Richard Werner z Bučovic má z možné stavby obchvatu smíšené pocity. „Uvolní dopravní situaci, která je špatná. Jenže podniky v Bučovicích můžou přijít o mnoho zákazníků, protože obchvat povede mimo město,“ shrnul muž.

JAKUB JUREK