Léto, koupání, kamarádi a pohoda. Tak nějak vypadají letní prázdninové dny běžného studenta. Najdou se však i takoví, kteří volno stráví v obležení učebnic. Na Vyškovsku jich je celkem šestaosmdesát. Jde o maturanty, kteří se příští týden pokusí projít zkouškou z dospělosti. Někteří z nich už podruhé.

Krajský úřad zvolil jako místo konání testů pro všechny studenty z regionu Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Sochorově ulici ve Vyškově. Podle informací jejího vedení tak rozhodl proto, že škola měla nejvyšší počet studentů, kteří se maturity zúčastní ve druhém termínu. „Ze třiašedesáti žáků posledních ročníků jich nepřistoupilo k jarnímu termínu devět, protože ještě museli vykonat opravné zkoušky z jednotlivých předmětů. Opravný termín státní nebo profilové zkoušky bude dělat čtrnáct žáků," sdělila zástupkyně ředitele vyškovské střední odborné školy pro teoretické vyučování Eva Novotná.

Mezi zářijovými maturanty se poprvé ocitnou i ti, kteří se nemohli na jaře dostavit ke zkoušce ze zdravotních důvodů nebo se kvůli malé docházce pokoušejí doplnit klasifikaci. Pokud v tomto týdnu uspějí u komisionální zkoušky, můžou příští týden zasednout do lavic a pokusit se zvládnout maturitní. „Ti, kteří zavítají před komisi už podruhé, nebudou skládat znovu celou zkoušku, ale pouze část, u které neprospěli," dodala Novotná.

K žákům střední školy ve vyškovské Sochorově ulici se přidají i studenti jiných škol regionu. Výhodou určení jedné spádové školy podle pedagogů je úspora velkého množství papírování a lepší organizace.

Do školních lavic vyškovské odborné školy tak zasedne taky několik studentů Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově. „Počet studentů gymnázia, kteří dělají maturitní zkoušku v zářijovém termínu, je každý rok minimální. Z toho jde navíc většinou o ty, kteří se k prvnímu termínu nemohli dostavit ze zdravotních důvodů. I na oborech zdravotnických a zemědělsko-ekonomických jde většinou o tři až čtyři studenty," informoval ředitel vyškovských sloučených škol Václav Klement.

Obdobně je na tom i Gymnázium a Obchodní akademie v Bučovících. „Dlouhodobě máme minimum studentů, kteří musí k maturitám i na podzim. Letos jsou to jeden nebo dva. Jen výjimečně v tomto případě nejde o studenty, kteří nemohli k prvnímu termínu přistoupit ze zdravotních důvodů," dodal ředitel Jiří Vlček.

Co se týká komisionálních zkoušek nebo zkoušek doplnění klasifikace, v Integrované střední škole ve Slavkově u Brna se množství žáků přistupujících k nim podle jejího vedení nijak výrazně neliší od minulých let. „Letos máme maximálně deset žáků, kteří budou maturovat na podzim. Jsou mezi nimi i takoví, kteří zkoušku vykonávají poprvé z důvodu neukončení řádné klasifikace pro jarní termín. Letos máme takové žáky tři," přiblížila ředitelka školy Vladislava Kulhánková.

Studentů, kteří půjdou maturovat až ve druhém termínu, je však stále méně než těch, kteří zkoušku složili na jaře. Mezi šťastlivce, kterým se už letos podařilo na vyškovských školách projít zkouškou z dospělosti, patří například přátelé Vyškovana Borise Titova. „Mám spoustu kamarádů na gymnáziu i střední odborné škole v Sochorově ulici. Ti, které letos čekala maturita, ji naštěstí zvládli hned v prvním termínu. Bylo jich hodně, a tak jsme to pořádně oslavili," svěřil se Titov.