Ulice Dobrovského se nachází blízko Masarykova náměstí, se kterým je propojena Radnickou, uprostřed průchodem a na konci Zámeckou ulicí. Všechny tyto tři trasy jsou pouze pěší.

Chodci nyní v lokalitě míjejí javory s nízkým nasazením koruny, stromy navíc mezi sebou nemají dostatečné rozestupy. Podle projektantů z brněnského studia LAPLAN jsou stromy nízkého vzrůstu vnímány spíše jako bariéra mezi komunikačním prostorem chodců a domy na druhé straně. „Nedostatečná vzdálenost od fasády a vzájemně mezi sebou neumožňuje jejich symetrický růst. Navrženo je stromořadí v celé délce ulice, s krátkým přerušením pouze v centrálním prostoru. Stromy budou vysázeny v dostatečné vzájemné vzdálenosti devíti metrů a pět a půl metru od fasád,“ shrnuli odborníci ze studia.

Oběd ve školní jídelně - Ilustrační foto
Koprovka s vejci už dnes není levné jídlo, zní ze školní jídelny ve Vyškově

Do uličního stromořadí navrhli středně velké druhy s mírně sloupovitou korunou, které dobře snáší městské prostředí jako jsou například ulmus nebo lobel. Významnou změnou bude podle zástupců města také srovnání povrchu tak, aby co nejvíce obchodů mělo vstup v úrovni terénu. Pro bezpečnější a plynulejší pěší propojení Dobrovského ulice a hlavního náměstí se zámkem a zámeckou zahradou je v plánu rovněž nový přechod pro chodce přes vytíženou krajskou silnici směrem k Radnické.

Také tady jsou v plánu změny. „Primárně jde samozřejmě o velmi složitou situaci s udržením čistoty v souvislosti s trvalým znečišťováním chodníku velkým množstvím holubů, kteří se pohybují v celém jejím prostoru. Podstatným tématem je samozřejmě doprava v lokalitě. Respektujeme její nutnost, zejména v souvislosti se zásobováním podniků, ale větší důraz budeme klást na pěší trasy,“ doplnil Jurka.

Rychlejší trať mezi Brnem a Vyškovem: nově dvoustovkou a kilometrovým tunelem

Zmínil dále, že dnes v ulici někdo běžně zastaví a odskočí si třeba pro oběd do krabičky s sebou. „Jednosměrnou zůstane, stále ale pracujeme s několika variantami,“ dodal Jurka.

V případě navazující Zámecké ulice město usiluje o klidovou pěší zónu s parkovou zelení. „Lokalita je neutěšená. U oválného prostoru mezi obchody, stávajícím parkovištěm a synagogou stojí auta, pohybuje se tam spousta chodců. Prostor navrhujeme coby klidový s větším množstvím zeleně. Poslouží primárně coby jeden z bezpečných pěších přístupů na hlavní náměstí,“ popsal místostarosta Josef Kachlík.

V centrálním prostoru před veřejnými toaletami, kde se kříží ulice Dobrovského s průchodem na náměstí, jsou možností k využití kulturní vystoupení. „Bude to předmětem dalších debat. Hodláme zároveň trvale vyřešit umístění kontejnerů, aby esteticky nezatěžovaly okolí jako doposud. Rozšíření a sjednocení by se dočkal i městský mobiliář tak, aby na sebe jednotlivé prostory navazovaly,“ shrnul Kachlík.

Ilustrační foto.
Ve Vyškově vyhlásili nové termíny pro dubnovou ochrannou deratizaci

Stávající povrchy budou nahrazeny novými. Podle projektantů je pro veřejná prostranství vhodné používat pouze dostatečně odolné a trvanlivé materiály. Přednost získají takové materiály, které se už v centru Vyškova vyskytují. Jedná se o betonovou dlažbu kladenou na vazbu, doplněnou o příčné pruhy světlejšího odstínu, a dlažbu žulovou.

Vizi ocenil také opoziční zastupitel Jiří Hajzler. „Mohla by přinést pěknou klidovou zónu ve středu města. Současný stav již není ideální a prezentované řešení by mohlo být přínosem, nejen pro obyvatele Vyškova,“ hodnotil Hajzler.

V ideálním případě může podle místostarosty Romana Celého stavba začít na jaře příštího roku. „Vše ale bude záležet na tom, kdy skončí s pracemi Vodovody a kanalizace. Odhad nákladů není možné v této chvíli říci, je tu mnoho faktorů, které budou cenu ovlivňovat. Odpověď budeme znát až po dokončení projektové dokumentace. Zcela jistě půjde o desítky, ne jednotky milionů korun,“ shrnul Celý.