Cestující by měli o prázdninách věnovat větší pozornost prostudování jízdních řádů a vysvětlivkám. Že spoj v době prázdnin nepojede, značí v záhlaví většinou černá značka s číslem 56 nebo 50.

„Nepojedou hlavně školní spoje. A to ranní příjezdy kolem tři čtvrtě na osm do větších sídel. Odpoledne pak odjezdy kolem třinácté a čtrnácté hodiny,“ řekl Michael Kocourek, pracovník společnosti Kordis provozující Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kra­je.

Cestujícím však vadí, že nejezdí ani některé spoje, které za školní považovat nelze. „Setkali jsme se s takovou připomínkou například u spoje v pět hodin a osmačtyřicet minut ráno z Kobeřic. Omezujeme proto, že o prázdninách je kvůli dovoleným obecně nižší frekvence cestujících,“ dodal Kocourek.

Podle něho by nikde na Vyškovsku neměla nastat dlouhá proluka. Proto například u linky 631 v úseku Slavkov u Brna sice vypadne spoj z komořanské průmyslové oblasti s odjezdem ve čtrnáct hodin osmapadesát minut, ale aby cestující nemuseli přes hodinu čekat, přidal Kordis jeden pár spojů. A to ve třináct hodin třiapadesát minut ze Slavkova u Brna do Komořan a spoj s odjezdem ve čtrnáct hodin osmačtyřicet minut z Komořan do Slavkova u Brna.

Kdyby Kordis zrušil školní autobus linky 754 z Ivanovic na Hané ve třináct hodin jednapadesát minut, nastalo by dvouhodinové vakuum. Proto ho Kordis ponechal.

Pozornost budou muset obzvlášť zvýšit lidé, kteří pojedou v době státních svátků v neděli 5. července a v pondělí 6. července.