„Počítáme tam s vybudováním pěti podélných parkovacích míst s krátkodobým stáním pro rodiče přivážející a odvážející děti ze školy. Další místa poslouží zaměstnancům školy s nájezdem z ulice Habrovanská a výjezdem na komunikaci u bytovému domu v horní části sídliště, jedná se celkem o dvanáct šikmých stání. Dalších čtrnáct najdou zájemci na parkovací ploše u mateřské školy včetně jednoho pro osoby převážející zdravotně postiženou osobu,“ vyjmenoval vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Dušan Pekařík.

K bytovým domům pak povede propojovací chodník, který pro místní obyvatele spojí cesty pro pěší v úpravě s mlatovým povrchem. „Náklady dosahují zhruba na dva a půl milionu korun. Letos v lednu jsme podali žádost o dotaci ze Státního fondu podpory investic, výsledek poznáme do konce prvního pololetí. Pokud město dotaci získá, akci uskutečníme ve druhé polovině roku, případně až v prvním pololetí toho příštího,“ uvažoval Pekařík.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkPráce budou součástí dlouhodobějších plánů. „Bydlím v části sídliště, které se to týká jen částečně. Některé plány mě překvapily, ale neznám všechny důvody, které vedou projektanty ke zvoleným řešením,“ komentoval například Petr Zachrdla z Rousínova.

Následující etapa se zaměří na rekonstrukci autobusové zastávky na ulici Habrovanská na straně školy. Naváže na přechod pro chodce, který doplní osvětlení a poptávkový semafor umožňující bezpečný přechod dětí ze školy a naopak.

Čím dál více aut

„Již máme zpracovanou projektovou dokumentaci a pravomocné stavební povolení. Náklady dosahují na 2,8 milionu korun. Také v tomto případě jsme požádali o dotaci. Při jejím získání počítáme s akcí na podzim letošního roku nebo až v jarních měsících toho příštího,“ doplnil vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.

Další etapy prací jsou zatím stále ve fázi přípravy projektové dokumentace a k realizaci město postupně přistoupí na základě získaných peněz z dotací, termíny zatím nestanovilo. Jedná se například o rekonstrukci horní části komunikace v ulici V Sídlišti spolu se stávajícími chodníky k bytovým domům a rekonstrukci současných devětadvaceti kolmých parkovacích stání u školky.

V plánu je dále nová parkovací plocha mezi bytovým domem a ulicí Habrovanskou s celkem šestapadesáti novými kolmými stáními s příjezdovou komunikací. Právě otázka rozšíření kapacity pro parkování je v Rousínově dlouhodobě důležitá. „Bohužel aut je ve městě čím dál víc, ale nové parkoviště žádné,“ stěžoval si před časem třeba Jiří Růžička.

Při klíčové deváté etapě pak v budoucnu dělníci zrekonstruují spodní části ulice V Sídlišti s dobudování sedmi nových kolmých parkovacích stání. „Zahrnuje to řešení nového kruhového objezdu o průměru čtyřiadvaceti metrů v napojení na horní část ulice, který zajistí otočení autobusů a napojení nového parkoviště nad stadionem pro celkem sedmačtyřicet osobních vozidel. Dvě stání dále využijí i autobusy včetně zastávky, která je v současnosti nevhodně umístěna v lokalitě průmyslových objektů U Mlýna. Počítáme se také s vybudováním dvanácti nových kolmých parkovacích stání na začátku ulice Polní, spolu s doplněním nových chodníků,“ prozradil Pekařík.

Při závěrečných etapách pak stavaři zrekonstruují místní komunikace v ulici Polní a U Mlýna s novými pojízdnými plochami vjezdů k domům, řešením zpomalení dopravy zpomalovacím prahem a doplněním nových třinácti kolmých parkovacích míst v lokalitě. Součástí budou i úpravy parku mezi ulicemi U Mlýna a Habrovanskou.

„Ve vizi do budoucna předpokládáme dořešení propojovací komunikace mezi ulicí Polní a Tyršovou podél stávajícího chodníku. Umožní tak lepší dopravní obslužnost a rozmělnění provozu v zatížené lokalitě,“ dodal vedoucí odboru výstavby a životního prostředí.