Lidem z Vyškova, kteří bydlí v městských bytech a mají potíže s placením nájemného, se zřejmě nebudou líbit novinky, které pro ně od začátku roku radnice přichystala v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Notoričtí dlužníci se můžou o dost jednodušeji ocitnout bez střechy nad hlavou. „V oblasti pronájmů bytů došlo k poměrně výrazným změnám. Citelné budou především pro ty, kteří se dostanou mezi neplatiče. Nově je totiž můžeme vykázat z bytu bez výpovědní lhůty. Tedy v okamžiku doručení výpovědi. Navíc mu nemusíme shánět náhradní bydlení, v minulosti jsme takovému člověku museli sehnat ubytovnu," potvrdila mluvčí vyškovské radnice Petra Bezdomniková.

Zároveň ovšem podotkla, že k takovému kroku můžou pronajímatelé přikročit jen v případě závažného porušení povinností, jako je například výrazné poškození bytu.

Dobrou zprávou pro neplatiče je naopak to, že ušetří na penále. „Poplatky z prodlení zanikají a nahrazují je úroky z prodlení. Místo, aby tak dlužníkovi částka nabíhala o dvě a půl promile denně, se nyní mění úrok na osm a čtvrt procenta ročně. Tím neplatič poměrně výrazně ušetří," konstatovala Bezdomniková.

Další novinkou je, že nájemník může pronajímat část bytu třetí osobě bez souhlasu pronajímatele. To s sebou podle mnohých může přinášet určitá rizika. Město s tím ale problém nemá. „Možnost těchto pronájmů byla i v minulosti, bylo pouze potřeba získat povolení města. To teď sice potřeba není, nájemník nám ale uzavření této smlouvy musí stejně oznámit," nastínila mluvčí.

Školili i zastupitele

Od nového roku, kdy nový občanský zákoník začal platit, došlo k poměrně výrazné změně ve Slavkově u Brna. Místní zastupitelé na svém posledním loňském zasedání zrušili vyhlášku omezující volný pohyb psů ve městě. Vyškovský deník Rovnost už o záležitosti informoval. Opatření si mezi Slavkovany získalo jak příznivce, tak i odpůrce.

Jinde se však zatím na to, co změna v zákoně přinese, zatím připravují. Městští úředníci prošli školeními. V Bučovicích dokonce i zastupitelé. „Protože se o fungování nového občanského zákoníku zajímali, možnost semináře jsme poskytli i jim," uvedl bučovický starosta Radovan Válek.

Jaké konkrétní dopady bude mít změna zákona na město, si zatím netroufá odhadnout. „Zatím je to opravdu obtížné, protože s ním máme jen minimální zkušenosti. Proto co se týká fungování města, nechci odhadovat, jestli je výhodnější než předchozí nebo ne. Já sám si ale myslím, že jde o krok správným směrem. Je to návrat směrem k přirozenému právu. Pokud bude fungovat tak, jak se čekalo, jsem přesvědčený, že to určité zlepšení přinese," svěřil se Válek.

S napětím, co nový zákoník přinese, vyčkávají třeba také v Otnicích. Podle slov starosty Pavla Prokopa jeho přijetí zatím do chodu vesnice nijak nezasáhlo. „Žádné smlouvy nebo vyhlášky jsme neměnili, nedělali jsme zatím ani žádné školení pracovníků úřadu," zmínil Prokop.

Konkrétní dopady se podle něj teprve ukážou, třeba až budou v Otnicích uzavírat nějaké smlouvy. „Na už uzavřené kupní smlouvy totiž nemá vliv," vysvětlil Prokop.

To ve Vyškově už podle mluvčí radnice nové smlouvy uzavírali. „Rozdíl je v tom, že zatímco dřív se některé uzavíraly podle obchodního zákoníku, teď musí být všechny vytvořené podle občanského. To se týká například smluv o dílo. Podle tohoto klíče proto uzavíráme všechny takové smlouvy od začátku letošního roku," upřesnila Bezdomníková.