V Bučovicích bude největší investicí první etapa rekonstrukce budovy po obchodní akademii. „Vzniknou při ní tři nové třídy mateřské školy a vyjde přibližně na devětadvacet milionů korun. Začne také první fáze opravy jednoho z historických domů ve Slavkovské ulici, která bude stát zhruba šestnáct milionů korun,“ informovala mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Město bude taktéž investovat do dopravně-bezpečnostních staveb. „Jedná se například o zahájení první etapy parkování u bučovických základních škol za dva miliony korun. Vznikne také chodník ve Vyškovské ulici, na který se počítá s částkou ve výši dvou a půl milionu korun,“ dodala Hašková.

Ve schváleném rozpočtu Vyškova jsou zapracované celkové příjmy ve výši přesahující 425 milionů korun a výdaje dosahují výše přes 445 milionů. Počítá se se schodkem dvacet a půl milionu. „Je však krytý z uspořených peněz minulých let,“ ujistil vyškovský starosta Karel Jurka.

Sestavování rozpočtu pro příští rok zásadně ovlivnila koronavirová pandemie. „Museli jsme vycházet z predikcí ekonomické situace, které jsme měli k dispozici v době zpracování návrhu. Příjmová část rozpočtu města za rok 2020 měla negativní vývoj. I nadále nás čeká nelehká doba, věřím ale, že ji společně zvládneme. Prosíme o toleranci, protože na vše skutečně prostředky nejsou a nebudou,“ zdůraznil Jurka.

Počítá se přitom s investicemi, na které je možné získat dotace. Starosta Jurka v souvislosti s tím uvedl především opravu komunikace v ulici Na Hraničkách. Podíl zdrojů města tam podle něj dosáhne šesti a půl milionu korun, ale uskuteční se pouze při získání dotace z ministerstva pro místní rozvoj. „Pokud peníze nezískáme, přidělenou částku přesuneme zpět do rozpočtu. Naspořené peníze z minulých let přitom nesměřují na provoz, ale vždy je vynakládáme pouze investičně,“ zdůraznil.

Nádražní ulice a Sokolský dům

Nejdůležitější investicí roku přitom budou ve Vyškově stavební úpravy na Nádražní ulici. „Zvýší se kvalita parkovacích stání, proběhne výměna nevyhovujících přípojek sítí, počítá se i s jiným řešením veřejného osvětlení a stromové zeleně. V rozpočtu je počítáno s dvacetimilionovou sumou,“ přiblížil mluvčí Vyškova Michal Kočí.

Příští rok se Vyškované dočkají také modernizace a rekonstrukce kina Sokolský dům. „Jde o kroky, které ještě zvýší komfort našich návštěvníků. Některé jsou ryze technické, týkají se například čalouněných obkladových panelů nebo látkového vybavení okolo projekční plochy, jiné směřují k samotným divákům, kdy se zvětšil rozměr sedaček i výška opěráku, tím pádem i objem čalounění. V poslední řadě přibyla skupina širších nadstandardních sedaček, naopak v první řadě budou dvě skupiny demontovatelných sedaček pro místa invalidů,“ popsal ředitel Městského kulturního střediska Vyškov Luboš Kadlec s tím, že pevné hlediště nakonec nabídne 251 kusů nových pohodlných sedaček.

Zásahy počítají s doplněním sálu o akustické prvky tak, aby byla možná plnohodnotná projekce prostorového vícekanálového zvuku. „Sál zatraktivní rovněž LED osvětlení. Pořízení větší projekční plochy zajistí lepší odrazivost a obrazovou kvalitu. K novému plátnu bude nutná také výměna všech stávajících maskovacích opon, obměny se dočkají i staré jevištní opony,“ doplnil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Zmínil také, že se na místě řemeslníci se postarají rovněž o nové audio a zajištění slabo i silnoproudých rozvodů, které splní nezbytné protipožární předpisy. „Celou realizačně nejnáročnější modernizaci sálu je nutné provést současně, protože by následné práce mohly znehodnotit již instalované vybavení, popřípadě by byla nutná další demontáž a montáž. Dojde každopádně k výraznému zlepšení akustiky sálu u filmových představení. Kino se stane konkurenceschopnější multiplexům v Brně nebo Olomouci,“ shrnul starosta Jurka.

Prioritou bude také zajištění projektové dokumentace Besedního domu. Změní se původní plány, podle kterých měla mít přednost přístavba následovaná rekonstrukcí staré scény. „Nakonec jsme se rozhodli vydat obrácenou cestou. Nejprve tak spravíme Besední dům, aby lidé měli kam za kulturou chodit. Chceme, aby se jednalo o slušné prostory, příjemně se v nich sedělo, dalo se v nich díky nové klimatizaci lépe dýchat a nebyly potíže se zvukem a světlem,“ vyjmenoval starosta.

V plánu je také projektování první etapy obnovy Nového zámku. Realizace samotného projektu však bude během na dlouhou trať. „Zámek je a dlouhé roky bude velkým tématem. Cítíme možnost získání dotace, takže musíme být nachystaní. Bez projektu bychom na žádné peníze nedosáhli,“ dodal Jurka.

Město také bude pokračovat ve splácení výstavby zimního stadionu. V pořadí je v plánu už v pořadí čtvrtá splátka, která dosahuje necelých čtrnácti milionů korun.

Průtah Slavkovem

Ve Slavkově bude příští rok ve znamení investic z úspor. „Za několik měsíců spustíme dvouletý projekt rekonstrukce průtahu Slavkovem v odhadované hodnotě 116 milionů korun. Město bude spolufinancovat opravu chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení částkou za zhruba třicet milionů. Od jara se také začne řešit žalostný stav velmi frekventované silnice na Malinovského ulici nebo zatékající střecha Základní školy Komenského,“ ohlásila slavkovská místostarostka Marie Jedličková.

Připomněla zároveň, že projekt úpravy průtahu v délce tří kilometrů připravovalo město s krajem už šest let. „Úsek vede od Penny přes Bučovickou, podél cyklostezky až ke křižovatce se silnicí I/50. Na tak významnou akci jsme odkládali peníze, které jsme záměrně neutráceli za drobné úseky rozeseté po městě,“ zdůraznila.

Rekordní schodek rozpočtu města dosahuje třiašedesáti milionů korun. „Tento rozdíl je však dokryt úsporami z minulých let, kdy město intenzivně šetřilo právě s vědomím, že se nemusí ekonomice dařit tak dobře, jako tomu bylo v posledních letech,“ pokračovala místostarostka.

V příštím roce se ve Slavkově zaměří také na dokončení projektových prací rozpracovaných projektů. „Prioritou je maximální využití dotačních titulů, které se v příštích letech nabízejí. Bez projektů s platným stavebním povolením na žádné vnější peníze pomýšlet nemůžeme,“ dodala Jedličková.