Studenti třetích ročníků gymnázií prováděli v uplynulé topné sezóně sérii měření, věnovali se jí od prvního října až do jednatřicátého března. V každé lokalitě vytipovali celkem šest míst tak, aby bylo možné vzít v úvahu lokální topeniště a jejich vliv na znečištění ovzduší.

„V každém z vybraných měst byla jedna referenční senzorická jednotka umístěna vždy v areálu školy, čtyři prachoměrné v oblastech s předpokladem významného vlivu lokálních topenišť a další v nezatížené lokalitě, kde se očekávalo minimální znečištění ovzduší,“ informovala krajská mluvčí Helena Ondřejová.

Součástí projektu je také analýza všech získaných poznatků a doporučení pro samosprávy na zlepšení situace.

„Studenti absolvovali celý proces s profesionálními měřicími přístroji, pod vedením odborníků a po zaškolení na stanici Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Věřím, že díky úsilí, které do projektu vložili, si k tématu ochrany životního prostředí dokázali vypěstovat vztah a pochopili, jak negativně nebo naopak pozitivně může třeba i kvalita vzduchu ovlivnit kvalitu života,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Bylo na co koukat. Staré traktory a další stroje lidé obdivovali v Hošticích

Stará technika v muzeu v Hošticích-Herolticích. | Video: Stanislav Mrázek