Pracovníci rozebrali parkety, odstranili dřevěnou podlahu, vybrali násyp a provedli výkop zeminy. „Dále provedli demontáž dřevěného obložení stěn, omítku po celém obvodu tělocvičny osekali a vyčistili spáry. V celé ploše tělocvičny zajistili násyp z drceného kameniva. Vložili do něj perforované drenážní potrubí pro odvětrání zavlhlého zdiva a odvádění vlhkosti. Na štěrkovém násypu vznikla nová železobetonová deska, vyztužená kari sítí,“ popisovala Březovská.

Zámecké dýňobraní ve Slavkově nabídlo dýňové speciality, ale i zdobení a malování dýní.
Oranžová v hlavní roli. Dýňobraní zaplnilo nádvoří zámku ve Slavkově

Na novou podkladní desku vystavěli řemeslníci suchou podlahu skládající se z nosného dřevěného roštu, separační vrstvy z pěnového polyetylenu, záklopu z dřevoštěpkových desek a nášlapné vrstvy z parket. Zavlhlé zdivo ošetřili metodou injektáže beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí a následně omítli sanační omítkou. Na závěr tělocvičnu v sokolovně vymalovali. „Rekonstrukci provedla firma Wagner stavební, které tímto děkujeme. Celkové náklady přesáhly 1,7 milionu korun,“ doplnila jednatelka.

Zatímco většina částky zahrnuje samotné stavební práce, přibližně třicet tisíc představují platby za výběrové řízení a za technickou dokumentaci. „Náklady pokryla dotace Národní sportovní agentury ve výši osmi set tisíc korun, kterou nám pomohla získat paní Jana Vašíčková a dotace od obce Račice-Pístovice ve výši přes devět set třináct tisíc. Zbytek zaplatil TJ Sokol Račice. Tímto bychom chtěli velice poděkovat zastupitelům za odsouhlasení dotace, neboť bez jejich podpory by rekonstrukce nebyla možná. Dále děkujeme všem, kdo se na této akci podíleli,“ dodala Březovská.