Stavební práce na novostavbě repliky starobylého stavení zahájí během několika týdnů. V těchto dnech vypsalo zoo výběrové řízení na stavebníka.

„V letošním roce bude stavba ovlivňovat celý chod naší zoologické zahrady. Za stavební ruch se omlouváme, bez něho ale stavba takového rozsahu nemůže proběhnout,“ informovala investiční technička zooparku Dagmar Nepeřená.

Stavba Hanáckého statku je zatím největší a nejdražší akcí v historii vyškovské zoo. „Možnost požádat o dotaci se naskytla na začátku roku 2009. Po horečném období příprav, projektování a projednávání se nám podařilo dotaci získat,“ radovala se Nepeřená. Ředitel zooparku Josef Kachlík dodal přesná čísla. Z celkové hodnoty přes padesát dva milionů korun uhradí pětaosmdesát procent nákladů Evropské unie, pět procent národní zdroje a deset procent rozpočet města Vyškova a zoo,“ uvedl Kachlík.

Hanácký statek má být nejenom ukázkou živobytí našich pradědečků a prababiček, ale zároveň i centrem ekologické výchovy. Proto bude postavený z tradičních materiálů a tradičními postupy, vybavený dobovými artefakty z Muzea Vyškovska, zároveň ale bude mít moderní multimediální sál v podzemí. Celá stavba bude ekologicky šetrná.

Budova má vypadat jako moravská chalupa. Aby vypadala co nejvíce autenticky, inspirovali se architekti ze společnosti Archa 2000 fotografiemi dnes již zbouraného žudrového domu z Lysovic.

Centrum bude rozdělené do čtyř celků. Prohlídka začne v replice statku z devatenáctého století s hanáckou světničkou a vejminkem a s dvorem s králíkárnami a chlívky. Ze statku pak lidé projdou do soudobé expozice v chodbě, která propojí repliku s původní stodolou. V přízemí stodoly budou zemědělské stroje. V podzemí budou k vidění terária a interaktivní sál. Na půdě pak bude výstavní galerie. Naučné expozice budou zaměřené například na vodu a půdu, ovzduší, biologické stavby a zvířata, které nejenom využívá člověk, ale také na zvířata, která využívají člověka.

„Vedle těchto trvalých expozic bude možné v centru předvádět ukázky tradičních řemesel. Návštěvníci budou mít možnost si tyto techniky sami vyzkoušet. Součástí budou tématické týdny zaměřené na exotické oblasti, například Afriku, Asii včetně tradic, kulinářství, chovu zvířat, cestování. V sále v podzemí se můžou konat přednášky, výuka, promítání filmů a další,“ dodala Nepeřená.