Zákon nařizuje vlastníkům lesních pozemků, aby se o ně účelně starali. Pro přírodní rezervaci Zouvalka na území Moravských Prus by to ovšem v praxi znamenalo zalesnění a tím likvidaci vzácné teplomilné květeny. Lokalita je totiž v katastru nemovitostí zapsaná mylně už několik let jako lesní pozemek.

Na maloplošná chráněná území dohlíží krajský odbor životního prostředí. Jeho vedoucí Anna Hubáčková včera o chybném zápisu v katastru nevěděla. Obrátila se však na své podřízené, kteří už byli v obraze.

 

Chybný zápis v katastru

„Nikdy to samozřejmě žádný les nebyl. K zápisu došlo omylem při rozhodování o pozemkových úpravách. Oprava už je v běhu,“ uvedla pak Hubáčková. Jak dodala, nesrovnalost v katastru by osud lokality zřejmě neohrozila.

„I kdyby někdo podal žádost a chtěl přírodní rezervaci zalesnit, nemohlo by k tomu dojít, protože by se to stejně muselo projednat s námi,“ vysvětlila vedoucí krajského odboru.

Podle všeho se však dosud nic neděje. Potvrzují to slova ředitelky vyškovského pozemkového úřadu Aleny Sedlákové. „O chybě jsme se dozvěděli od dobrovolníků, ale oficiálně nám dosud nikdo nedal podnět. Nezbude tedy, než abychom sami zažádali o změnu v zápisu. K omylu došlo při pozemkových úpravách, ale z našich podkladů nevyplývá, že jde o chráněné území. Od toho je tu krajský odbor životního prostředí, aby nás na to upozornil,“ objasnila Alena Sedláková.

Narozdíl od úřadů, které na nesrovnalosti nepřišly, chyba neunikla členům ekologického občanského sdružení Manner. „Přišli jsme na ni při sestavování jedné části našeho regionálního projektu Zelená síť, který je zaměřený na ochranu krajiny. Místo trvalého travního porostu jsme na Zouvalce papírově našli údajný les, což je nesmysl. Na kraj jsme to oznámili patrně už v únoru, ale jestli s tím už něco dělají, to nevíme,“ řekl předseda sdružení Vlastislav Peitl.

 

Problém je prý v komunikaci

Podle něj je kamenem úrazu fakt, že ochranu přírody má na starosti několik institucí, mezi nimiž zřejmě vázne komunikace. Většinu maloplošných chráněných lokalit dozoruje kraj, významné krajinné prvky naopak městské odbory životního prostředí, další lokality si vytipovává Agentura ochrany přírody a krajiny, a nejpřísněji chráněné rezervace jako Větrník nebo Malhotky má na starosti Správa Chráněné krajinné oblasti Pálava.

„Ideální by podle mě bylo, kdyby na všechny dohlížela jen jedna odborná instituce, přičemž přímou ochranu by dělaly místní spolky složené z lidí, kteří k těm místům mají skutečný vztah. Navíc by se měla chránit a obnovovat krajina jako celek, ne jen vybrané malé části území,“ dodal Vlastislav Peitl.