„Jde o prostranství, které patří městu a nachází se za domy s popisnými čísly 31, 33, 35 a 37. Není z ulice vidět, je vzadu za domy. Část tvoří asfaltová plocha a chodník, část pak neudržovaný trávník. Nacházejí se na něm i čtyři staré kovové stojany na prádelní šňůry, kde už řadu let prádlo nikdo nesuší. Sice máme pískoviště, to ale ani není pořádně ohrazené," popsal místopředseda bytového družstva domu s číslem 37 Oldřich Fojtík.

Na rozbité obrubě

Navíc maminky, které hlídají své hrající si děti, si ani nemají kam sednout. „Využívají tak rozbitou obrubu pískoviště. Jediné, co nám v loňském roce město vybudovalo, byly dlážděné chodníky kolem domů. To je asi jediné zlepšení za zhruba dvacet let," poukázal Fojtík.

Souhlasí s ním i člen stejného bytového družstva Jiří Rýdel. „Místo je zpustošené. Pískoviště je v místě snad od samého začátku, už třicet let. Asfaltové cesty jsou popraskané. Opravují se veškeré plochy kolem dokola, jen na nás se ještě nedostalo. Uvítali bychom změnu. Jenže opravu máme slíbenou už několik let a stále se nic neděje," zmínil Rýdel.

To potvrdil i Fojtík. „Snažím se mluvit s městem a dosáhnout tak úpravy prostoru. První dopis jsem radnici adresoval v dubnu 2009, poslední letos v květnu. V podstatě byl každý rok jeden, následovala jedna odpověď. K našemu požadavku třeba loni starosta města Karel Goldemund uvedl, že by se nemělo jednat o problém. A že některé věci město udělá hned z jara. Do dneška k ničemu nedošlo," je rozhořčený místopředseda.

V loňské odpovědi starosty podle něj stojí, že místem se zabývá studie, která řeší úpravy veřejných ploch na území sídliště. „Postupně se ji prý daří naplňovat, ale limitujícím faktorem jsou peníze. Protože se jedná v podstatě o dokončení studie, měla být oprava našeho prostranství uplatněná při projednávání plánu na letošní rok. To se nestalo," upozornil Fojtík.

Na letošní červnový dopis se pak dočkal podobné odpovědi. „Úpravy jsou součástí zpracovaného investičního záměru. Zejména kvůli finančním otázkám jsme je dosud neuskutečnili. Požadavek má být zařazený do návrhu rozpočtu na příští rok," citoval Fojtík.

Lidem tak už dochází trpělivost. „Máme už dost slibů za posledních pět let. Byli bychom rádi, kdyby prostor, který je posledním nezrevitalizovaným na sídlišti, byl upravený tak, aby byl hezký jako zbytek sídliště," přeje si místopředseda družstva.

Přetlak požadavků

Podle starosty však nejde pouze o jeho rozhodnutí. „Záleží na tom, jestli oprava bude nebo nebude zařazená do rozpočtu. O tom ale nerozhoduji jen já, ale rada a zastupitelstvo. Přetlak požadavků na uskutečnění podobných akcí je velký. Třeba při sestavování letošního rozpočtu jsme při prvním projednávání měli převis zhruba šest set milionů. Proto musíme rozhodnout, co je nutné a co méně," zdůvodnil starosta.

Prostranství vyžaduje úpravu povrchu, vysázení zeleně a také doplnění prostoru pro děti a mládež. „Je pravdou, že investiční náklady asi nebudou příliš velké. Rozsah prací, které jsou tam plánované, je nenáročnou úpravou místa jako takového. Město má připravené všechny podklady pro to, aby se akce mohla uskutečnit a je pouze otázkou zastupitelstva, jestli na ni uvolní příslušnou částku," potvrdil vedoucí vyškovského odboru územního plánování a rozvoje Jiří Plášil.