Jak se ukázalo, kaplička s pramenem bývala kdysi vyhledávaným poutním místem, u starších obyvatel okolních obcí udržovaná v paměti pod názvem Svatá. Vzpomínky na dobu slávy tohoto místa jsou u pamětníků v Brankovicích stále živé a tak nepřekvapí, že Svatá získala od svých obdivovatelů v loňské anketě Studánka Vyškovska přes třináct set hlasů a s velkým náskokem se tak stala nejoblíbenější studánkou soutěže.

Úspěšné umístění Svaté bylo zásluhou občanského sdružení Branek z Brankovic, které započalo v loňském roce s obnovou zpustlého místa. Přístupová cesta ke studánce byla v sedmdesátých letech z ideologických důvodů rozorána, z kdysi oblíbeného a navštěvovaného místa se pozvolna stal „brankovický Boubín“.

Na opravě barokní kapličky, vyčištění pramene a zvelebení okolí odpracovali dobrovolníci a členové sdružení Branek stovky hodin.
Dnes mohou být Brankovičtí na svoji Svatou právem pyšní. Na slavnostní mši svaté, sloužené místním farářem P. Josefem Mainclem, spojené s žehnáním kapličky a pramene se 12. září sešel zástup obdivovatelů tohoto výjimečného místa. Duchovní prožitek skvěle organizačně zajištěné akce byl umocněn svěžím větrem a krásou časně podzimní přírody. Jedinečná kompozice drobné sakrální památky, živého pramene a staletých lip tak nabízí po letech znovu poutníkům možnost občerstvit tělo i duši.

Pavel Klvač