„Investor by v místě chtěl vybudovat podmínky pro život lesní zvěře. Takové podmínky okolí Hrušek nenabízí. Na rozloze téměř jednoho hektaru chceme vytvořit čtyři menší tůně, které ale budou poměrně hluboké, protože je v tomto místě spodní voda dostatečně hluboko pod zemí. Prostě takové shromaždiště pro zvířata,“ informoval projektant akce Ondřej Štourač.

Na ploše vymezené jako biokoridor, asi jeden a půl kilometru jižně od Hrušek, nechá investor vysadit dřeviny, travní porost a několik biotechnických objektů. Mezi nimi například plazníky, kamenné zídky nebo budky pro ptactvo. „Měla by tak vzniknout určitá přírodní rezervace pro ohrožená zvířata, která v této lokalitě nemají potřebné podmínky pro život,“ doplnil Štourač. Podle něj se jedná především o výsadbu druhově původních stromů a keřů.

Dojde tak k umělému vytvoření přírodních podmínek mnoha ohrožených a málo se vyskytujících zástupců z řad živočišné i rostlinné říše.

V současné době je vypsané výběrové řízení na vyhotovení projektů. Na oba, biokoridor i tůně, přispívá z větší části evropská unie, zbytek však doplatí sám investor.

Celková hodnota obou projektů dosahuje výše dvou milionů a dvou set tisíc korun. Investor si nicméně musí pospíšit. Vzhledem k vázanosti na dotace by měl být projekt dokončený ještě letos. „Za obec můžu určitě říct, že projekt tůní i biokoridoru vítáme. Také my máme v plánu určité projekty a v současnosti zařizujeme možnost čerpání dotací,“ sdělil starosta Hrušek Jan Kauf.