Zavěšený zvon byl odlitý již v roce 1800 a byl součástí původní zvoničky. „Ta musela v roce 1975 ustoupit rozšiřujícím se komunikacím a nová se již nepostavila. Až v loňském roce z popudu několika občanů, kteří měli zájem, aby se uchovala památka našich předků rozhodlo zastupitelstvo obce zařadit do svého rozpočtu výstavbu nové zvoničky. Celé dílo bylo dokončeno letos,” uvedla Milada Pazderová z radslavické kulturní komise.

Do mikroregionu Melicko tak přibyla nová pamětihodnost. O víkendu byla zvonička slavnostně otevřena a zasvěcena vyškovským kaplanem Vratislavem Kozubem patronu myslivců svatému Hubertovi. (aši)